Menu Close

  DỰ ĐOÁN 1x2

  BẢNG B - 25 NOV

  WALES

  17:00

  IRAN

  BẢNG A - 25 NOV

  QATAR

  20:00

  SENEGAL

  BẢNG A - 25 NOV

  NETHERLANDS

  23:00

  ECUADOR

  BẢNG B - 26 NOV

  ENGLAND

  02:00

  USA

  ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ GỬI DỰ ĐOÁN CỦA BẠN

  i
  Vui lòng sử dụng email và số điện thoại xác thực để chúng tôi có thể liên hệ tới bạn khi bạn thắng