Menu Close

  DỰ ĐOÁN 1x2

  BẢNG G - 24 NOV

  SWITZERLAND

  17:00

  CAMEROON

  BẢNG H - 24 NOV

  URUGUAY

  20:00

  SOUTH KOREA

  BẢNG H - 24 NOV

  PORTUGAL

  23:00

  GHANA

  BẢNG G - 25 NOV

  BRAZIL

  02:00

  SERBIA

  ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ GỬI DỰ ĐOÁN CỦA BẠN

  i
  Vui lòng sử dụng email và số điện thoại xác thực để chúng tôi có thể liên hệ tới bạn khi bạn thắng