Menu Close

  DỰ ĐOÁN 1x2

  BẢNG H - 02 DEC

  GHANA

  22:00

  URUGUAY

  BẢNG H - 02 DEC

  SOUTH KOREA

  22:00

  PORTUGAL

  BẢNG G - 03 DEC

  CAMEROON

  02:00

  BRAZIL

  BẢNG G - 03 DEC

  SERBIA/p>

  02:00

  SWITZERLAND

  ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ GỬI DỰ ĐOÁN CỦA BẠN

  i
  Vui lòng sử dụng email và số điện thoại xác thực để chúng tôi có thể liên hệ tới bạn khi bạn thắng